fbpx

Biljettvillkor för Nitro Circus Live European Tour 2018

Du, biljettköparen och/eller biljettbäraren (“du”) godkänner följande villkor från Nitro Circus Touring Australia Pty Ltd (”säljaren”) gällande showen Nitro Circus Live European Tour 2016 som denna biljett avser (”evenemanget”):

1. Det görs inga överföringar, utbyten eller återbetalningar av biljettpriser, bokningsavgifter eller kuriravgifter utom när det krävs enligt lag. Säljarens ansvar är begränsat till återbetalning av biljettpriset i de fall när evenemanget avbokas och inte skjuts upp. För att få en återbetalning måste du inom 30 dagar efter evenemanget skicka biljetten och dina uppgifter via e-post till info@stockholmlive.com eller skicka biljetten och dina uppgifter via brev till Stockholm Live, Box 10055, 121 27 Stockholm, Sweden. Bokningsavgifter återbetalas inte om evenemanget avbokas och det inte fastställs en ny tid, utom då det krävs enligt lag.

2. Biljettköparen förbinder sig att ta ansvar för att säkerställa att denna biljett inte kopieras och/eller används på ett bedrägligt sätt.

3. Om eftergifter tillämpas måste lämplig och giltig legitimation lämnas på platsen för evenemanget.

4. Säljaren kan lägga till, ta bort, planera om eller byta ut åkare och artister, annonserade evenemang eller föreställningar. Säljaren kan också avbryta, förkorta, flytta fram, försena eller stoppa evenemanget på grund av omständigheter utanför dess kontroll.

5. Följande föremål är förbjudna på evenemanget – stillbildskameror av professionell kvalitet som fastställs av säljaren, video- eller filmkameror, ljud- och/eller videobandspelare, banderoller, varor som är avsedda för försäljning och/eller något annat föremål som kan skada eller irritera andra personer eller hämma/hindra genomförandet av evenemanget, inklusive stolar, paraplyer, plattformar eller allt som kan användas för att bygga plattformar eller skymma besökarnas utsikt.

6. Du förstår att evenemanget kan filmas eller fotograferas och att med din närvaro vid evenemanget beviljar du automatiskt till Säljaren och dess agenter och medger att utan någon ersättning har de rätt att inkludera din bild, röst och/eller avbild i eller ur sitt sammanhang i en film eller foto, för att använda och utnyttja detta i all media för vilket som helst ändamål över hela världen i all evighet.

7. Du måste följa alla skyltar, instruktioner och anvisningar som reglerar evenemangen och alla anvisningar från polis, säkerhetspersonal och tjänstemän och alla villkor för inträdet som gäller för evenemangsplatsen.

8. Du samtycker till och kommer att göra det möjligt att söka och kontrollera dig och/eller din egendom (inklusive kläder och väskor) när som helst, inklusive vid inträdet på evenemangsplatsen.

9. Rätten till tillträde är reserverad och omfattas av evenemangsplatsens regler. Ingen mat eller dryck (annat än för spädbarn eller av medicinska skäl), oförseglade dryckesbehållare, kylväskor eller glaskärl får tas med in på evenemangsplatsen. Inga gängfärger, lappar eller andra föremål som innebär gängmedlemskap får visas på evenemanget. Inga olagliga substanser eller vapen av något slag får föras in på evenemangsplatsen. Inga djur får föras in på evenemangsplatsen (andra än ledarhundar).

10. Inträde kan vägras och ingen återbetalning ges om biljetter på något sätt är skadade eller oläsliga. Biljetterna är ogiltiga om de vidaresäljs, handlas, spekuleras, används i samband med någon otillåten kampanj, tävling eller giveaway, används för att på konstgjord väg höja värdet på ett annat objekt och/eller inte köps direkt från biljettagenten.

11. Du befriar säljaren och håller den skadeslös mot eventuell förlust, skada, anspråk eller krav (vare sig personskada, dödsfall eller skador på egendom) som du eller säljaren lider av (och dess tjänstemän, anställda, leverantörer, agenter, licenstagare och befullmäktigade) eller tredje part som uppstår som en följd (direkt eller indirekt) av dina handlingar eller försummelser (vare sig vårdslöst eller på något annat sätt) eller din bristande efterlevnad av dessa villkor.

12. Tricken som utförs på evenemanget är farliga. Ett villkor för att du ska kunna komma in på evenemangsplatsen är att du i största utsträckning som det är tillåtet enligt lag befriar säljaren och evenemangsplatsen och håller dem skadeslösa (och deras tjänstemän, anställda, leverantörer, agenter, licenstagare och befullmäktigade) från förlust, skada, anspråk eller befullmäktigade som uppkommer till följd av din närvaro på evenemanget.

13. Du påminns om att det är ditt ansvar att gå till och från evenemangsplatsen på ett säkert sätt och med all erforderlig omsorg. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag tar säljaren inget ansvar för förlust, skada, dödsfall eller personskador till följd av din resa till och från evenemangsplatsen eller från bilparkeringen eller i närheten av evenemangsplatsen.

14. Underlåtenhet att följa dessa villkor kan leda till avvisning till inträde på evenemangsplatsen eller avlägsnande från evenemangplatsen.